Trong quá trình bán hàng bạn, hệ thống cũng cho phép bạn lưu trữ thêm dữ liệu bán hàng vào hoá đơn thanh toán bao gồm :
Lưu thông tin khách hàng lúc tính tiền

Lưu thông tin thanh toán của khách hàng ( hình thức thanh toán, bán nợ cho khách hàng )

Áp dụng chính sách giá cho từng nhóm khách hàng khác nhau.

Để thực hiện các thao tác trên, tại màn hình bán hàng, nhấp vào nút chi tiết ( như hình )

hdsd20

Cửa sổ chi tiết thanh toán sẽ hiện ra

Tại đây bạn có thể thêm thông tin khách hàng vào hoá đơn, tạo khách hàng mới trên hệ thống, giảm giá cho đơn hàng, bán nợ và lưu thông tin thanh toán, hình thức thanh toán.