Page là các trang nội dung tĩnh do người quản trị website tạo ra, đó không phải là các trang mặt định của hệ thống.

Mục đích tạo ra các Page là để bổ sung thông tin cho website, đưa ra các thông báo cho khách hàng mua hàng tại website …

Một số ví dụ như :

  • Tạo thêm trang Hỏi đáp
  • Tạo thêm trang Thông báo
  • Tạo thêm trang Thông tin tuyển dụng
  • Tạo thêm trang Thông tin khuyến mãi

Truy cập vào webadmin, nhấp vào “Quản lý Page” trên menu bên trái

tao page

1. Tạo trang mới

Để thêm một trang mới, tại màn hình “Quản lý Page” , nhấp vào nút “Thêm trang mới

Ví dụ : bạn cần tạo thêm một trang “Thông tin tuyển dụng tháng 1”

tao trang moi

Thông tin cần nhập bao gồm :

Tiêu đề : nhập vào “Thông tin tuyển dụng tháng 1”

Nội dung trang : Nhập vào nội dung cho trang tuyển dụng

URL Alias : đường dẫn đến trang, hệ thống sẽ tự sinh ra khi bạn nhập vào tiêu đề trang, bạn cũng có thể sửa lại alias nếu cần để phù hợp với việc triển khai SEO của bạn. ( Alias tự sinh ra cũng đã là liên kết phù hợp với SEO )

Meta description : nội dung mô tả của trang, dành cho các công cụ tìm kiếm ( Goolge ) nhận biết được nội dung trong trang bạn vừa tạo ra. Cần bổ sung thông tin ngắn gọn tối đa 160 ký tự, thể hiện được tóm tắt nội dung trong trang.

Snippet preview : là hình thức mà kết quả trang của bạn sẽ hiện thị trên trang tìm kiếm của Google, khi bạn nhập thông tin Tiêu đề, Url Alias, meta description của trang , Snippet preview sẽ cho bạn biết trước nội dung kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ra như thế nào trên Google.

Screenshot_5

2. Chỉnh sửa nội dung Page

Tại màn hinh “Quản lý Page” bạn sẽ thấy danh sách những Page đã được bạn tạo ra. Để chỉnh sửa nội dung 1 page nào đó, bạn bấm vào Tiêu đề của Page

Screenshot_6

Sau khi bấm vào một Page cần chỉnh sửa, bạn sẽ thấy nội dung hiện tại của Page đó.

Các thông tin cần nhập giống như việc tạo một Page mới, sau khi chỉnh sửa nội dung xong, bấm Lưu để các thay đổi có hiệu lực.

Screenshot_7

3. Xóa một Page

Tại màn hình “Quản lý Page” bạn sẽ thấy danh sách các Page đã được tạo.

Để xóa 1 Page, bấm vào biểu tượng b3 ở cuối mỗi dòng, sau khi bấm vào, sẽ xuất hiện một bảng thông báo xác nhận việc xóa trang, bấm Đồng ý để hoàn tất việc xóa một Page.

Screenshot_8