Hệ thống SUNO POS Cafe cũng hỗ trợ hình thức bán mang về ( Take away ) với khái niệm bàn Mang Về

Trên màn hình bán hàng, nhấp vào nút Mang về ( khung màu đỏ như hình ).

hdsd13

Tiến hành chọn món vào hóa đơn và thanh toán như thao tác bán hàng nhanh.

Hệ thống SUNO POS Cafe hỗ trợ thực hiện tạo nhiều hóa đơn trên một bàn, có thể sử dụng hình thức nhiều hóa đơn này khi có phát sinh bàn phụ, hoặc khách ngồi chung bàn nhưng tính tiền riêng.

Để tạo thêm một hóa đơn mới, bấm vào nút + sát bên nút Mang về.


hdsd14