Menu là các nhóm liên kết được phân theo từng nhóm trên website của bạn. Hệ thống có các nhóm menu cơ bản bao gồm :

  • Menu chính : chứa các nhóm liên kết chính của website như trang sản phẩm, trang liên hệ, trang giới thiệu, trang tin tức …
  • Custom menu 1 , Custome menu 2 : chứa các nhóm liên kết phụ của website như Chính sách giao hàng, Hướng dẫn mua hàng, Phương thức thanh toán v.v…
  • Nhóm sản phẩm : Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo trong phần mềm Quản lý bán hàng Suno.vn
  • Thương hiệu : Danh sách các thương thiệu đã khai báo trong phần mềm Quản lý bán hàng Suno.vn

Đăng nhập vào webadmin, nhấp vào “Quản lý Menu” trên menu bên tay trái.

quan ly menu

Tại màn hình Quản lý Menu, bạn có thể cho phép Ẩn hoặc hiển thị một liên kết bất kỳ trong các menu bằng cách nhấp vào biểu tượng  b2 hoặc b1

an menu

1. Sắp xếp vị trí các liên kết trong menu

Để thay đổi vị trí sắp xếp các liên kết trong menu hoặc thêm liên kết mới vào menu, bạn bấm vào nút “Thay đổi” tại menu cần chỉnh sửa.

Nhấp chuột vào biểu tượng Screenshot_4 ở đầu mỗi liên kết, kéo lên xuống hoặc trái phải để sắp xếp vị trí liên kết trong menu, bấm “Lưu” để thay đổi có hiệu lực.

edit menu

2. Thêm liên kết mới vào menu

Để thêm một liên kết mới vào menu bạn có thể áp dụng 2 cách sau :

Cách 1 : áp dụng cho liên kết đã tồn tại

Nhấp vào nút “Thêm liên kết mới

Nhập Tên hiển thị và đường dẫn liên kết đến, bấm vào “Thêm liên kết” để áp dụng.

them link

Cách 2 : áp dụng cho liên kết chưa tồn tại, tạo một trang mới với nội dung của bạn và gắn liên kết của trang vào menu.

Ví dụ này mình sẽ tạo một Trang mới tên là “Hỏi đáp” và gắn vào menu chính. Nội dung trang Hỏi đáp sẽ là các câu hỏi và trả lời mà khách hàng gặp phải khi mua hàng tại website.

Tại màn hình quản lý menu bấm vào nút “Thêm trang mới”.

  • Tiêu đề Link : nhập vào Hỏi đáp
  • Nội dung trang : nhập vào nội dung muốn thể hiện
  • Bấm “Tạo trang

them trang

Sau khi thêm một liên kết, quay lại trang chủ để kiểm tra liên kết vừa tạo hiển thị ở menu chính.

them lien ket