Khi bạn khởi tạo website tại Suno.vn, website của bạn sẽ có sẵn một số dữ liệu mẫu giúp cho việc trình bày trang web đẹp hơn, dễ hiểu hơn, bạn cần phải thay đổi lại một số thông tin dữ liệu mẫu để khách hàng truy cập vào website có được thông tin chính xác.

Đăng nhập vào webadmin , nhấp vào “Thiết lập giao diện” trên thanh menu bên trái.

dulieumau

Thay đổi các giá trị mặc định tại :

  1. Logo : Logo cửa hàng của bạn, đây là nhận diện thương hiệu của bạn, là dữ liệu mẫu nên được thay đổi đầu tiên.
  2. Form liên hệ : Nhập vào địa chỉ email của bạn, khi khách hàng điền thông tin vào form liên hệ ( form liên hệ được hiển thị tại trang “Liên hệ” trên website của bạn ), nội dung liên hệ của khách hàng sẽ được gửi đến địa chỉ này.
  3. Bản đồ : Nhập vào địa chỉ cửa hàng của bạn, bản đồ sẽ được hiển thị trên trang “Liên hệ” ở website của bạn.ban do
  4. Custom Block :
    Nhấp vào các Tab “Custom block … ” bạn sẽ thấy các nội dung mẫu cần thay đổi. Bạn có thể dựa vào dữ liệu mẫu đó mà thay đổi cho phù hợp với thông tin cửa hàng của mình.
    customize block

Hoặc để trực quan hơn, bạn có thể thay đổi dữ liệu mẫu trực tiếp tại vị trí hiển thị bằng cách duyệt qua từng trang trên website của bạn.

Đăng nhập vào webadmin sau đó bấm vào nút “Xem website” màu cam bên menu bên trái, bạn sẽ trở lại trang chủ của website.

Sau khi đăng nhập với quyền quản trị website, bạn sẽ thấy các biểu tượngedit như hình bên dưới

Screenshot_1

Nhấp vào biểu tượng edit ở mỗi vị trí để chỉnh sửa nội dung tại vị trí đó.

Ví dụ, để thay đổi thông tin tại mục “Giới thiệu cửa hàng”, bạn bấm vào biểu tượng edit tại khu vực “Giới thiệu cửa hàng”. Menu chỉnh sửa giao diện sẽ hiện ra, nhấp tiếp vào biểu tượng edit tại “Custom block 4”

Screenshot_2

Một popup sẽ hiện thị ra cho phép thay đổi nội dung “Giới thiệu cửa hàng”. Sau khi thay đổi nội dung, bạn bấm vào nút Lưu để xem thay đổi được áp dụng.

Screenshot_3