Thao tác bán hàng nhanh được thực hiện nhanh qua 3 bước :

Chọn bàn -> Chọn Món -> Tính tiền

hdsd04

Trên màn hình, nhấp vào số thứ tự của Bàn / Phòng đang có khách,

Sau khi chọn bàn, danh sách món sẽ được hiển thị thay thế sơ đồ bàn, tiến hành chọn món theo yêu cầu của khách hàng.

Các món được chọn sẽ hiển thị trên hóa đơn bên trái màn hình.

hdsd05

Khi khách hàng thanh toán, nhấp vào nút Thanh toán ở góc dưới bên trái màn hình, đơn hàng được lưu lại và hóa đơn được in ra.