Ta truy cập fnb.suno.vn để đăng nhập vào phần mềm.
Nhập địa chỉ Email mật khẩu đã khởi tạo, sau đó chọn Đăng nhập:

Hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Google+) đã liên kết:

Dưới đây là giao diện chính của Suno FnB: