Để truy cập vào trang quản trị bạn truy cập theo đường dẫn sau :
http://ten_mien_cua_ban/webadmin
hoặc
http://abc.mysuno.vn/webadmin ( với abc là tên website Suno đã cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng website trên hệ thống Mysuno )

• Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập là tài khoản bạn đã đăng ký khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn.

• Hệ thống cho phép tài khoản nhân viên của bạn đăng nhập quản trị website

login