f. Quản lý kiểm kê

Vào menu Quản lý chọn Kho hàng chọn Kiểm kê để vào màn hình quản lý phiếu kiểm kê:

Nhập mã phiếu kiểm kê để tìm kiếm:

Có thể lọc phiếu kiểm kê theo trạng thái Đang kiểm kê hoặc Đã hoàn thành:

Sau khi tìm xong phiếu kiểm kê, ta nhấp chuột vào mã phiếu để xem chi tiết:

Hệ thống sẽ liệt kê ra thông tin chi tiết của phiếu kiểm kê:

51 thoughts on “f. Quản lý kiểm kê

 1. Pingback: where to buy social signals

 2. Pingback: Fully integrated bioanalysis services

 3. Pingback: CACO2 test

 4. Pingback: Free UK Chat

 5. Pingback: naked children

 6. Pingback: close kraken account

 7. Pingback: DMPK metabolism studies

 8. Pingback: Tam Coc Tour

 9. Pingback: Online Marketing Agency

 10. Pingback: Newer Movies

 11. Pingback: check it out

 12. Pingback: paypal hosting

 13. Pingback: International Removals Company

 14. Pingback: PK Studies in rats

 15. Pingback: DMPK Services

 16. Pingback: unicc cvv

 17. Pingback: GVK bio sciences news

 18. Pingback: chusty apaszki gawroszki

 19. Pingback: sztuæce gerlach modern

 20. Pingback: Gvk bio Hyderabad news

 21. Pingback: Profile here

 22. Pingback: GVK Biosciences

 23. Pingback: www.nymetrodryervent.com

 24. Pingback: Digital Marketing Agency

 25. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 26. Pingback: agen poker

 27. Pingback: posadzki przemys³owe ma³opolska

 28. Pingback: diamentowe ciêcie betonu

 29. Pingback: tani hotel warszawa

 30. Pingback: vipmandiriqq

 31. Pingback: agen judi online sasaqq

 32. Pingback: http://www.ined.com.pl

 33. Pingback: Bilskrot Göteborg självplock

 34. Pingback: CBD Juice

 35. Pingback: 2019

 36. Pingback: got sarp

 37. Pingback: Censorship Resistance

 38. Pingback: big, enlargement, penis, prosthetic, realistic, dildo

 39. Pingback: empresa assistência informática

 40. Pingback: بدنسازی در خانه بدون وسیله

 41. Pingback: Cheap Sex Toys

 42. Pingback: کلینیک دامپزشکی

 43. Pingback: Adult inpatient mental health

 44. Pingback: utilizari

 45. Pingback: adblock

 46. Pingback: personalised gifts for children

 47. Pingback: javsearch.mobi

 48. Pingback: domestic cbd merchant accounts

 49. Pingback: Bed and breakfast Roma

 50. Pingback: repelis

 51. Pingback: website

Comments are closed.