Tổng quan Thu chi – Sổ quỹ

Tính năng “Thu chi” giúp bạn nắm bắt dòng tiền nhánh chóng, rõ ràng.

Vào menu Thu chi

Nếu bạn là chủ cửa hàng thì sẽ thấy 4 tab: Tổng quan, Thu, Chi và Sổ quĩ.


menuthuchi

 

Màn hình tổng quan sẽ hiển thị các thông tin cho phép chủ cửa hàng nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng theo sổ (Tiền mặt hay tài khoản) cũng như theo hạng mục (mua hàng, bán hàng, trả hàng, chi phí).

Chọn khoảng thời gian hoặc tuần, tháng, quí, tuần trước, tháng trước và quí trước để xem số liệu tổng quan thu chi. Trong đó:

 • Tổng thu: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác. Tổng thu = Tổng tiền (màn hình thu).
 • Tổng chi: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác. Tổng chi = Tồng tiền (màn hình chi).
 • Đầu kỳ: là lượng tiền tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
 • Tồn quĩ = Đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.
 • Dòng tiền theo sổ:
  • Tiền mặt: Đầu kỳ + Thu – Chi
   • Đầu kỳ: Lượng tiền mặt tồn lại trước ngày bắt đầu tính số
   • Thu: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác.
   • Chi: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác.
  • Tài khoản: Đầu kỳ + Thu – Chi
   • Đầu kỳ: Bao gồm tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
   • Thu: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả nhà cung cấp, thu cấn nợ trả hàng, thu góp vốn và thu khác.
   • Chi: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi khách hàng trả hàng, chi phí, chi rút vốn và chi khác.
  • Dòng tiền theo danh mục:
   • Thu:
    • Bán hàng: tổng lượng tiền thu từ việc bán hàng.
    • Xuất trả hàng NCC: tổng lượng tiền thu từ việc xuát trả hàng cho nhà cung cấp.
    • Góp vốn: tổng lượng tiền thu từ việc góp vốn (tài chính)
    • Khác: tổng lượng tiền thu từ các khoản khác.
   • Chi
    • Mua hàng: tổng lượng tiền chi mua hàng.
    • Khách trả hàng: tổng lượng tiền chi khách trả hàng.
    • Chi phí: tổng lượng tiền về chi phí (điện nước, mặt bằng,…)
    • Rút vốn: tổng lượng tiền chi rút vốn (tài chính)
    • Khác: tổng lượng tiền chi cho các khoản khác.
   • Khoản phải thu
    • Phải thu khách hàng: lượng tiền cần thu của khách hàng còn nợ khi mua hàng.
    • Phải thu trên phiếu: lượng tiền cần thu cho những đơn hàng còn nợ.
   • Khoản phải trả: lượng tiền cần thanh toán mua hàng cho nhà cung cấp.

 

Click vào tab Thu sẽ hiển thị các danh sách các khoản thu của cửa hàng.

manhinhthu

 

Tại đây hiển thị tất cả các phiếu thu được tạo trên hệ thống bao gồm:

 • Thu bán hàng
 • Thu xuất trả hàng NCC
 • Thu cấn nợ trả hàng
 • Thu góp vốn
 • Các khoản thu khác

Click vào tab chi, hệ thống hiển thị danh sách các khoản chi của cửa hàng.

manhinhchi

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các phiếu chi đã tạo trên hệ thống bao gồm:

Chi mua hàng

Chi khách hàng trả hàng

Chi rút vốn

Các loại chi phí khác ( điện, nước, mặt bằng, lương nhân viên … )

Click vào tab sổ quĩ, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử thu chi theo thời gian.

soqui

52 thoughts on “Tổng quan Thu chi – Sổ quỹ

 1. Pingback: Certified-carpet.com

 2. Pingback: Buy A Viking Swing Gate Opener

 3. Pingback: PP spunbond nonwoven

 4. Pingback: us based cryptocurrency exchange

 5. Pingback: cytochrome P450 metabolism

 6. Pingback: manutenção informatica

 7. Pingback: Pharmacokinetic Screening services in india

 8. Pingback: Pharmacokinetic Screening services contract research

 9. Pingback: Tam Coc Tour

 10. Pingback: agenda tv lequipe

 11. Pingback: Teen Chat Rooms

 12. Pingback: Guadagnare soldi

 13. Pingback: check over here

 14. Pingback: professional house cleaning services

 15. Pingback: Localwisdomteethcare.com

 16. Pingback: russian gambling

 17. Pingback: International Removals Company

 18. Pingback: PK screening CRO

 19. Pingback: Orleans homes

 20. Pingback: Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion (ADME)

 21. Pingback: thejobtime.com

 22. Pingback: GVK bio sciences company information

 23. Pingback: https://uniccshop.cm

 24. Pingback: GVK BIO company info

 25. Pingback: pracownice z ukrainy

 26. Pingback: GVK bio sciences hyderabad

 27. Pingback: Gvk bio

 28. Pingback: www.nymetrodryervent.com

 29. Pingback: Digital Marketing Outsourcing

 30. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 31. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 32. Pingback: agen poker

 33. Pingback: pamiatka chrztu grawer

 34. Pingback: ogrodzenia tymczasowe

 35. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 36. Pingback: judi online sasaqq indonesia

 37. Pingback: http://secretdesire.pl

 38. Pingback: https://www.sklepwobler.pl

 39. Pingback: Pokerrepublik

 40. Pingback: CBD

 41. Pingback: gavat saarp

 42. Pingback: How To Self Host a website

 43. Pingback: فروش سگ پوینتر

 44. Pingback: Adult Toys

 45. Pingback: remedii naturiste

 46. Pingback: adblock

 47. Pingback: fat decimator system

 48. Pingback: personalised wedding gifts

 49. Pingback: usa chat rooms

 50. Pingback: replica payment processing

 51. Pingback: photoacompanhantes

 52. Pingback: Living in Palace - Agencia de modelos en Barcelona

Comments are closed.