e. Thiết lập tích hợp Cân điện tử kết nối trực tiếp với máy tính

Để tích hợp Cân điện tử kết nối trực tiếp với máy tính vào phần mềm Suno, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài phần mềm Suno Adapter (là phần mềm kết nối cân điện tử và phần mềm) trên máy tính
Chạy file cài đặt:


Sau khi cài đặt thành công, ở desktop sẽ xuất hiện shortcut Suno.Adapter:


Bước 2: Vào Thiết lập chọn Bán hàng, sau đó chọn Cấu hình tính năng, tick chọn Tích hợp cân điện tử, chọn Cân kết nối trực tiếp với máy tính. Điền port 9000 làm mặc định rồi Lưu lại.


Bước 3: Nhấp đúp chuột vào shortcut Suno.Adapter ở Desktop để bắt đầu kết nối cân điện tử với phần mềm Suno.


Khi kết nối thành công, ở góc dưới bên phải Desktop sẽ xuất hiện icon Suno.Adapter: