Thiết lập cho mẫu themes SN0005

 

 1. Cấu hình cho slider

Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider.

 1. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website.
 2. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider.
 3. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thêm hình điền liên kết bạn Chọn  Thêm slide  Þ Lưu.

Nhấn vào nút  để hủy một hình trong slider Þ Lưu.

*kích thước tối thiểu là 1204 * 440.

 1. Sản phẩm nổi bật

Để thiết lập sản phẩm nổi bật chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Sản phẩm nổi bật.

 1. Chọn để thay đổi ảnh của sản phẩm.
 2. Liên kết đến đường dẫn một trang mới.

Sau khi thực hiện thay đổi chọn Lưu thiết lập.

Lưu ý: Mỗi ảnh sẽ có kích thước riêng.

 

53 thoughts on “Thiết lập cho mẫu themes SN0005

 1. Pingback: Click This Link

 2. Pingback: squeeqee.co.uk/carpet-cleaning-london-colney

 3. Pingback: swingers madrid

 4. Pingback: cryptopia account verification

 5. Pingback: serviços de informática

 6. Pingback: Pharmacokinetic Studies CRO

 7. Pingback: Pharmacokinetic Screening services in rodents

 8. Pingback: Ninh Binh Tours

 9. Pingback: you could check here

 10. Pingback: australian marketing companies

 11. Pingback: all in one exercise equipment

 12. Pingback: autricee.com

 13. Pingback: 救急

 14. Pingback: Instagram

 15. Pingback: house cleaning people

 16. Pingback: cheap web hosting

 17. Pingback: email funnel

 18. Pingback: International Movers

 19. Pingback: www.yardsalesnearme.org

 20. Pingback: megan razavi

 21. Pingback: DMPK

 22. Pingback: PK modeling

 23. Pingback: GVK bio sciences

 24. Pingback: uniccshop login

 25. Pingback: tour0ne.com

 26. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 27. Pingback: GVK BIO

 28. Pingback: GVK BIO Indian company

 29. Pingback: pensjonaty w rewalu

 30. Pingback: dietetyk kraków

 31. Pingback: Fortnite forum

 32. Pingback: purchase order tracking software

 33. Pingback: GVK BIO

 34. Pingback: In Vivo pharmacology

 35. Pingback: nj dryer vent cleaning

 36. Pingback: Digital Marketing Agency in India

 37. Pingback: Instagram statistics

 38. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 39. Pingback: agen poker

 40. Pingback: kredyt dla firm

 41. Pingback: hienodon

 42. Pingback: situs judi online terbaik

 43. Pingback: http://www.traktorkijaponskie.pl

 44. Pingback: Bilskrot Göteborg Kungälv

 45. Pingback: CBD

 46. Pingback: got sarp

 47. Pingback: oglan sarp

 48. Pingback: Censorship Resistance

 49. Pingback: Sex Toys Online

 50. Pingback: Products Photographers In Port Coquitlam

 51. Pingback: Substance abuse rehabilitation

 52. Pingback: manutenção informática

 53. Pingback: executive resume writing service

Comments are closed.