a. Thao tác bán hàng cơ bản

Để tạo một đơn bán hàng mới, ta vào phần Đơn hàng:

Sau đó chọn Bán hàng

Screenshot_2

Nhập tên hoặc mã Barcode để thêm sản phẩm vào đơn hàng.

Tao-don-hang-03

Lưu ý: Tại bước này ta chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter:

Tao-don-hang-04

Giảm giá đơn hàng (nếu có) bằng 2 cách:

Tao-don-hang-05

 1. Giảm giá trên sản phẩm.
 2. Giảm giá trên toàn bộ đơn hàng.

Nhập Thông tin hóa đơn:

Tao-don-hang-06

Trong đó
Mã phiếu: do hệ thống tự tạo.
Khách hàng: nếu khách đã từng mua hàng ở shop, ta chỉ cần nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ khách hàng, hệ thống sẽ tự động thêm vào. Nếu là khách hàng mới thì ta tạo mới, điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu để lưu vào hệ thống.

Ngày bán: nếu đã bán được sản phẩm trước khi tạo đơn hàng, tại bước này có thể tùy chỉnh thời gian để khớp với thời điểm bán hàng.
Người bán: có thể lựa chọn người bán trong danh sách các nhân viên, quản lý, chủ cửa hàng đã tạo.
Ghi chú: những chú thích của đơn hàng.

Tao-don-hang-07

 

Sau đó nhập thông tin thanh toán:

Tao-don-hang-08

Bao gồm:
Hình thức: thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ.
Tiền hàng: Hệ thống đã tính.
Giảm giá: tại đây ta có thể linh động giảm theo phần trăm giá trị món hàng hoặc giảm một số tiền cụ thể.
Tổng cộng: Hệ thống đã tính.
Đã thanh toán: số tiền khách hàng đã thanh toán cho món hàng.
Còn nợ: số nợ còn lại.
Sau đó ta có 4 lựa chọn:
Lưu tạm: chỉ lưu bản nháp, không được xem là một đơn hàng.
Lưu: sau khi lưu, hệ thống tự động cập nhật thêm một đơn hàng.
Lưu và in
Hủy: hủy đơn hàng.

51 thoughts on “a. Thao tác bán hàng cơ bản

 1. Pingback: website design bengaluru

 2. Pingback: Caco-2 cell absorption studies

 3. Pingback: useful reference

 4. Pingback: assistencia informatica lisboa

 5. Pingback: cryptocurrency

 6. Pingback: PK Studies in rodents

 7. Pingback: lequipe fr belgique

 8. Pingback: PK Studies in Boston

 9. Pingback: Teen Chat

 10. Pingback: genf20discounts.com

 11. Pingback: Shopping online

 12. Pingback: professional office cleaners

 13. Pingback: paypal hosting

 14. Pingback: groundwork contractors march

 15. Pingback: cloud ordering system

 16. Pingback: GVK BIO DMPK Studies

 17. Pingback: logitramites.com.co

 18. Pingback: Free Real Estate Reports

 19. Pingback: GVK Bio

 20. Pingback: web design services cambridge

 21. Pingback: gvkbiology compant

 22. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 23. Pingback: International Moving Companies

 24. Pingback: gabiony ogrodzenia

 25. Pingback: tania zdrowa ¿ywnoœæ

 26. Pingback: GVK bio sciences

 27. Pingback: GVK Biosciences

 28. Pingback: cloud purchase order system

 29. Pingback: Digital Marketing Offshoring

 30. Pingback: agen poker

 31. Pingback: sklep z herbatami

 32. Pingback: usg tarczycy kraków

 33. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 34. Pingback: daftar poker online terbaru

 35. Pingback: http://anzys.pl

 36. Pingback: Agen Pokerrepublik

 37. Pingback: CBD Juice

 38. Pingback: oglan sarp

 39. Pingback: got sarp

 40. Pingback: How To Self Host a website

 41. Pingback: Sex Toys Online

 42. Pingback: Real Estate Photographers In North Vancouver

 43. Pingback: tipuri

 44. Pingback: residential rehabilitation for patients suffering from addiction

 45. Pingback: adblock

 46. Pingback: personalised Christmas gifts

 47. Pingback: cbd oil merchant account services

 48. Pingback: Bed and breakfast Roma

 49. Pingback: repelis

 50. Pingback: receive sms online

 51. Pingback: lego duplo wyœcigówka

Comments are closed.