b. Tạo phiếu Thu

Để tạo phiếu Thu Click vào tab Thu:


Để tạo phiếu thu, bấm vào nút (+ Phiếu Thu)

Hệ thống hiển thị Popup tạo phiếu thu, nhập thông tin phiếu thu (số tiền thu, loại thu, ngày thu, người nộp tiền, ghi chú) sau đó bấm lưu và hoàn tất.
1. Số tiền thu: nhập số tiền của phiếu thu:

2. Hình thức: có 3 hình thức tiền mặt, chuyển khoản và thẻ

3. Loại thu: có 3 loại thu: thu góp vốn, thu tạm ứng và thu khác

4. Chọn ngày thu

5. chọn cửa hàng

6. Nhập tên người thu tiền(tìm theo tên hoặc sđt):

7. nhập ghi chú của phiếu thu sau đó bấm Lưu hoặc Lưu và tiếp tục

One thought on “b. Tạo phiếu Thu

  1. Pingback: b. Quản lý phiếu thu – Hỗ Trợ Suno.vn

Comments are closed.