g. Tạo phiếu chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho, ta vào menu Quản lý, chọn Kho hàng sau đó chọn Chuyển kho rồi chọn + Xuất trả:

Nhập tên, mã hoặc imei/serial của hàng hóa để tìm, ngoài ra có thể thêm hàng bằng cách quét mã vạch:

Sau khi nhập tên tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động liệt kê những sản phẩm liên quan, tick chọn hàng hóa cần chuyển kho sau đó click nút Chọn để thêm vào phiếu:

Nhập số lượng hàng hóa cần chuyển:

Thông tin phiếu:

Mã phiếu: Hệ thống tự sinh.
Trạng thái: Tình trạng của phiếu.
Từ kho: Chọn cửa hàng cần chuyển đi
Chuyển đến: Tùy chọn cửa hàng cần chuyển đến.
Ghi chú: ghi lại những lưu ý trong phiếu chuyển kho.

Sau đó tùy chọn:
Lưu: lưu tạm phiếu, phiếu nằm ở trạng thái Khởi tạo. Sau khi Lưu thành công, cần vào đây chọn Chuyển kho để hoàn tiến hành các bước tiếp theo.
Chuyển kho: Quá trình chuyển kho được tiến hành, phiếu chuyển sẽ đổi thành trạng thái Đang chuyển (cần Xác nhận để Phiếu chuyển thành trạng thái Đã nhận).
Đóng: Hủy phiếu chuyển kho.

* Quá trình chuyển đổi trạng thái của Phiếu chuyển kho

Khi Lưu: lưu tạm phiếu, phiếu nằm ở trạng thái Khởi tạo.

Sau khi Lưu thành công, cần vào đây chọn Chuyển kho để hoàn tất phiếu.

Chuyển kho: quá trình chuyển kho thành công, phiếu chuyển sẽ đổi thành trạng thái Đang chuyển

Để cửa hàng nhận, nhận được hàng hóa vào kho, ta cần vào lại phiếu chuyển kho và ấn Xác nhận

Lúc này phiếu chuyển kho đã chuyển thành tình trạng Hoàn thành.