a. Thao tác bán hàng cơ bản

Để tạo một đơn bán hàng mới, ta vào phần POS:

Nhập tên, mã hoặc imei/serial của hàng hóa để tìm, ngoài ra có thể thêm hàng bằng cách quét mã vạch:

Sau khi nhập tên tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động liệt kê những sản phẩm liên quan, tick chọn hàng hóa cần bán sau đó click nút Chọn để thêm vào giỏ hàng:

 

Nhập thông tin Khách hàng: Nếu khách đã từng mua hàng ở shop, ta chỉ cần nhập tên, số điện thoại khách hàng để tìm. Nếu là khách hàng mới thì ta tạo mới, điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu để lưu vào hệ thống.

Giảm giá đơn hàng (nếu có) bằng 2 cách:

  1. Giảm giá trên sản phẩm.
  2. Giảm giá trên toàn bộ đơn hàng.

Nhập Chi tiết đơn hàng:

Trong đó:
Ngày bán: nếu đã bán được sản phẩm trước khi tạo đơn hàng, tại bước này có thể tùy chỉnh thời gian để khớp với thời điểm bán hàng.
Ghi chú: những chú thích của đơn hàng.
Tiền hàng: Hệ thống đã tính.
Giảm giá: tại đây ta có thể linh động giảm theo phần trăm giá trị món hàng hoặc giảm một số tiền cụ thể.
Thanh toán: số tiền khách hàng phải thanh toán cho đơn hàng
Khách đưa: bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ.
Sau đó bấm Thanh toán.