a. Tạo đơn Đặt hàng

Để tạo đơn Đặt hàng vào menu Bán hàng online, chọn Đặt hàng, chọn + Đặt hàng:

Nhập tên, mã hoặc imei/serial của hàng hóa để tìm, ngoài ra có thể thêm hàng bằng cách quét mã vạch:

Sau khi nhập tên tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động liệt kê những sản phẩm liên quan, tick chọn hàng hóa cần bán sau đó click nút Chọn để thêm vào đơn hàng:

Nhập các Thông tin đơn hàng như: Ngày đặt hàng, Ngày giao hàng, Nhân viên đặt hàng, Cửa hàng, Đơn hàng về từ


Nhập thông tin Khách hàng: 
Nếu khách đã từng mua hàng, ta chỉ cần nhập tên, số điện thoại khách hàng để tìm. Nếu là khách hàng mới thì ta chọn Tạo mới khách hàng, điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu để lưu vào hệ thống.

Nhập thông tin Địa chỉ giao hàng:
– Chọn Tỉnh, Quận, Phường tương ứng với địa chỉ cần giao
– Nhập số nhà, tên đường
– Nhập tên người nhận
– Nhập số điện thoại người nhận

Nhập thông tin thanh toán như:
Tiền hàng, Giảm giá, Phí vận chuyển, Tổng thanh toán, Khách đưa.
Cuối cùng chọn Lưu và tiếp tục hoặc Xác nhận đơn hàng.

– Lưu và tiếp tục: Đơn hàng sẽ ở trạng thái Đặt hàng.
+ Tại trạng thái này, Đơn hàng chưa thực hiện trừ kho, chúng ta có thể sửa thông tin trong đơn hàng và chuyển sang các trạng thái tiếp theo bằng cách chọn Xác nhận/ Hoàn tất

+ Hoặc xóa đơn hàng

– Xác nhận: Đơn hàng sẽ ở trạng thái Đang xử lý, chưa thực hiện trừ kho, chúng ta vẫn có thể sửa thông tin trong đơn hàng nhưng hệ thống không cho phép xóa đơn.
+ Tại đây chúng ta có thể Hoàn tất/Hủy đơn hàng, để giao cho Đơn vị vận chuyển ta chọn icon hình chiếc xe:

+ Khi giao đơn vị vận chuyển thì ta phải tạo vận đơn để quản lý:

Để xem lại vận đơn của 1 đơn hàng, tại màn hình Đặt hàng, click vào mã đơn hàng