b. Tạo chương trình khuyến mãi

Sau khi bật tính năng Khuyến mãi trên hệ thống, bạn có thể tìm thấy tính năng này trong màn hình Quản lý.
Bấm vào menu Khuyến mãi và bắt đầu khởi tạo chương trình khuyến mãi đầu tiên trên hệ thống.

Hiện tại hệ thống đang cho phép tạo chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng loại hàng hóa hoặc từng hóa đơn.
Chọn loại chương trình khuyến mãi: Hàng hóa hoặc Hóa đơn.
Thông tin CTKM gồm:

 • Tên chương trình KM: Nhập tên của chương trình KM
 • : Nhập mã của chương trình khuyến mãi (nếu có) hoặc để trống, hệ thống sẽ tự tạo mã.
 • Chọn thời gian áp dụng chương trình từ ngày nào đến ngày nào
 • Chọn có/không giới hạn số phiếu: Nếu chọn giới hạn số phiếu, ta nhập giới hạn số lượng đơn hàng được áp dụng cho chương trình KM
 • Ghi chú: Nhập ghi chú cho chương trình khuyến mãi
 • Khách hàng áp dụng: chọn Tất cả khách hàng áp dụng chương trình KM hoặc bỏ chọn Tất cả để chọn khách hàng/nhóm khách hàng được áp dụng CTKM
 • Cửa hàng áp dụng: Chon Tất cả để áp dụng CTKM cho tất cả cửa hàng hoặc bỏ chọn Tất cả để tùy chọn cửa hàng áp dụng chương trình KM

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hàng hóa:
Bạn có thể chọn áp dụng khuyến mãi cho một vài hàng hóa, tất cả hàng hóa, hoặc áp dụng cho riêng một vài nhóm danh mục.
Thiết lập điều kiện khách hàng phải mua số lượng tối thiểu mỗi hàng hóa là bao nhiêu để được hưởng khuyến mãi giảm giá (theo VNĐ hoặc phần trăm) trên 1 mặt hàng.
Ví dụ mặt hàng A sẽ được giảm 5% khi SL mua tối thiểu cho mặt hàng A là 2 cái.

Bỏ chọn Tất cả Hàng hóa khuyến mãi để tùy chọn các nhóm hàng/hàng hóa được khuyến mãi

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hóa đơn:

Thiết lập điều kiện đơn hàng được áp dụng khuyến mãi:

 • Đơn hàng từ: Nhập tổng số tiền của đơn hàng
 • Giảm giá: Nhập số tiền hoặc số phần trăm tương ứng được giảm giá (Loại: % hoặc VND)
 • Thêm điều kiện: Bấm + Thêm điều kiện để tạo thêm điều kiện cho chương trình khuyến mãi trên đơn hàng

 • Yêu cầu nhập mã khi áp dụng: Đối với chương trình khuyến mãi trên đơn hàng sẽ có thêm tính năng yêu cầu nhập mã nếu muốn áp dụng KM. Mã sẽ được nhập vào ô mã chương trình. Một chương trình KM có một mã. Một mã khuyến mãi có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng

Click HỦY để hủy thông tin CTKM vừa nhập, click LƯU để lưu thông tin chương trình khuyến mãi tạm thời. Hoặc click LƯU & KÍCH HOẠT để triển khai và áp dụng chương trình khuyến mãi.

51 thoughts on “b. Tạo chương trình khuyến mãi

 1. Pingback: Best luxury hotel in Bhutan

 2. Pingback: naked children

 3. Pingback: digital marketing techniques

 4. Pingback: British Dragon for sale

 5. Pingback: DMPK technical, research and development services

 6. Pingback: PK Dosing levels

 7. Pingback: apoio informático

 8. Pingback: shemale.uk

 9. Pingback: Teen Chat Rooms

 10. Pingback: 24hrdental.net

 11. Pingback: bitcoin hosting

 12. Pingback: International Moving Company

 13. Pingback: PK in rats

 14. Pingback: Top online Casinos in New Zealand with No Deposit Bonus

 15. Pingback: Ottawa real estate

 16. Pingback: 배터리게임|배터리게임주소|바둑이사이트

 17. Pingback: unicc.vc

 18. Pingback: Gvk Bio company info

 19. Pingback: Roseburg

 20. Pingback: coco mademoiselle

 21. Pingback: sklep perfumy internetowy

 22. Pingback: badania termowizyjne kraków

 23. Pingback: podnoœnik sto³owy

 24. Pingback: GVKBIO

 25. Pingback: GVK Biosciences

 26. Pingback: animal models of human diseases

 27. Pingback: agen poker

 28. Pingback: kurs kwasu hialuronowego

 29. Pingback: Mig disco polo

 30. Pingback: Demenager

 31. Pingback: monnari torebki lakierowane

 32. Pingback: balustrady nowoczesne

 33. Pingback: bandar judi online sasaqq

 34. Pingback: http://coffeeblend.pl

 35. Pingback: https://serwisplock.pl

 36. Pingback: Situs Judi Imcpoker

 37. Pingback: Köper skrotbilar

 38. Pingback: CBD Juice

 39. Pingback: Mood With Binaural Beats

 40. Pingback: ibine sarp

 41. Pingback: yavsak sarp

 42. Pingback: Novusphere

 43. Pingback: sanatate

 44. Pingback: adblock

 45. Pingback: Buy SoundCloud Plays

 46. Pingback: personalised gifts for men

 47. Pingback: images Instagram

 48. Pingback: online gaming merchant account credit card processing

 49. Pingback: Bed and breakfast Roma

 50. Pingback: repelis

 51. Pingback: 온라인바카라

Comments are closed.