d. Tạo phiếu Xuất trả NCC

Để tạo phiếu xuất trả hàng cho nhà cung cấp, có 3 lựa chọn:

 1. Vào phần đơn hàng

Sau đó click nút xuất trả NCC

taoxuattra_02

Nhập mã barcode hoặc tên hàng hóa để thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả.

taoxuattra_03

Lưu ý: Tại bước này chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter:

taoxuattra_04

Sau khi thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả, thì hiển thị danh sách hàng hóa cần trả.

Lưu ý:

 • Đối với những hàng hóa có quản lý theo serial, hiển thị danh sách serial cần trả.
 • Những hàng hóa phải theo dõi tồn kho và còn hàng trong kho mới cho phép thêm vào danh sách hàng hóa xuất trả.

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả đối với những mặt hàng bình thường không quản lý số serial

 1. Vào chi tiết phiếu nhập

Chọn nút xuất trả

Hệ thống sẽ điều hướng đến tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, thêm những hàng hóa có trong phiếu nhập (với điều kiện hàng hóa phải còn hàng trong kho) vào danh sách hàng hóa cần xuất trả, thêm nhà cung cấp (nếu có) vào thông tin hóa đơn phiếu xuất trả.

 

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả với những mặt hàng không quản lý số serial, ví dụ như hình dưới:

 

 1. Vào phần chi tiết nha cung cấp

Chọn nút xuất trả.

Hệ thống sẽ điều hướng đến tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, thêm nhà cung cấp vào thông tin hóa đơn phiếu xuất trả.

Nhập mã barcode hoặc tên hàng hóa để thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả.

taoxuattra_12

Lưu ý: Tại bước này chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter:

taoxuattra_13

Sau khi thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả, thì hiển thị danh sách hàng hóa cần trả.

 

Lưu ý:

 • Đối với những hàng hóa có quản lý theo serial, hiển thị danh sách serial cần trả.
 • Những hàng hóa phải theo dõi tồn kho và còn hàng trong kho mới cho phép thêm vào danh sách hàng hóa xuất trả.

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả

Nhập thông tin hóa đơn

taoxuattra_16

Trong đó:

Mã phiếu: do hệ thống tự tạo

Nhà cung cấp: nhập tên nhà cung cấp, hệ thống sẽ danh sách nhà cung cấp cần chọn. Nếu là nhà cung cấp mới thì nhấn nút tạo mới nhà cung cấp. Điền thông tin nhà cung cấp và nhấn Lưu để lưu vào hệ thống.

taoxuattra_17

Ngày trả: chọn ngày bán phù hợp với thời điểm nhập hàng.

Người trả: Người đang đăng nhập sử dụng hệ thống.

Ghi chú: Có thể ghi lại thông tin mô tả cho phiếu xuất trả.

Nhập thông tin thanh toán

 

Bao gồm:

Hình thức: Tiền mặt, chuyển khỏa, thẻ.

Tiền hàng: Hệ thống đã tính.

Tổng cộng: Hệ thống đã tính.

Đã thanh toán: Số tiền nhà cung cấp thanh toán cho những hàng hóa.

Còn nợ: Số nợ còn lại.

Sau đó có 3 lựa chọn:

Lưu tạm: chỉ lưu bản nháp, không được xem là phiếu xuất trả hàng. Hệ thống trở về danh sách đơn hàng.

Lưu: sau khi lưu, hệ thống tự động tạo phiếu xuất trả hàng. Hệ thống trở về danh sách đơn hàng.

Hủy: hủy đơn hàng trở về danh sách đơn hàng.

51 thoughts on “d. Tạo phiếu Xuất trả NCC

 1. Pingback: matrimonial website design

 2. Pingback: UK Chat

 3. Pingback: buy kalpa pharmaceuticals online

 4. Pingback: like this

 5. Pingback: horse riding

 6. Pingback: assistencia informatica empresas

 7. Pingback: Rapid PK Screening

 8. Pingback: lead generation in Alberta

 9. Pingback: Teen Chat Rooms

 10. Pingback: Share Movies

 11. Pingback: Watermark

 12. Pingback: International Moving Companies

 13. Pingback: Outsourcing PK studies

 14. Pingback: Preclinical DMPK

 15. Pingback: connect886.com

 16. Pingback: uniccshop new domain 2019

 17. Pingback: maceyvale.com.au

 18. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 19. Pingback: gvk bio company news

 20. Pingback: GVK bio sciences recent news

 21. Pingback: hotel ze spa mazowieckie

 22. Pingback: Gvk bio company

 23. Pingback: GVK biosciences

 24. Pingback: rodent models in pain

 25. Pingback: ny dryer vent cleaning

 26. Pingback: Canadian Digital Marketing Agency

 27. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 28. Pingback: agen poker

 29. Pingback: spedycja krajowa warszawa

 30. Pingback: rusztowanie cena

 31. Pingback: situs judi qq online terpercaya

 32. Pingback: https://www.sklepwobler.pl

 33. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya

 34. Pingback: Skrotbilar köpes

 35. Pingback: CBD Oils

 36. Pingback: Agen Sbobet88

 37. Pingback: oglan sarp

 38. Pingback: EOS

 39. Pingback: Products Photographers In Richmond

 40. Pingback: پت شاپ شاهین شهر

 41. Pingback: cum se aplica

 42. Pingback: www.squeeqee.co.uk/carpet-cleaning-stevenage

 43. Pingback: Letmejerk.com

 44. Pingback: adblock

 45. Pingback: personalised gifts for pets

 46. Pingback: live stream

 47. Pingback: domestic cbd merchant accounts

 48. Pingback: B&B Roma centro

 49. Pingback: repelis

 50. Pingback: receive sms online

 51. Pingback: website

Comments are closed.