b. Quản lý nhập kho

Chọn Nhập kho để vào giao diện Quản lý nhập kho:

 

Tại đây ta có thể tìm kiếm các phiếu nhập kho trước bằng cách tìm theo phiếu nhập đã xóa, phiếu nhập còn nợ, phiếu nhập thiếu giá vốn

hoặc có thể tìm kiếm theo mã hóa đơn, mã hàng, IMEI/Serial

Screenshot_3

Ngoài ra có thể tìm kiếm theo Tuần, Tháng, Quí hoặc thời gian cụ thể:

quan-ly-nhap-kho-03

 

Để xem lại thông tin một phiếu nhập kho, chọn Mã hóa đơn:

 

Phía dưới giao diện có thống kê tổng hóa đơn, tổng tiền, tổng nợ để theo dõi dễ dàng.

quan-ly-nhap-kho-05

 

Để xóa một phiếu nhập kho, ta chọn biểu tượng sau và OK

Để xuất thành file excel, chọn Xuất Excel:

 

Tại đây có thể xem các phiếu nhập kho đã xóa hoặc xem phiếu nhập kho còn nợ, phiếu nhập thiếu giá vốn bằng cách chọn như sau: