b. Quản lý khách hàng

Chọn menu Khách hàng để vào giao diện quản lý khách hàng:

Tại đây ta có thể tìm khách hàng theo Tên, số điện thoại, mã khách hàng bằng cách nhập tên, số điện thoại, mã khách hàng vào ô tìm kiếm (1)

Hoặc có thể tìm kiếm theo danh sách những khách đã mua hàng, còn nợ (2)

Để tạo hàng loạt nhiều khách hàng, chọn Nhập excel và tham khảo thêm tại đây. Nếu muốn xuất excel danh sách khách hàng hiện tại trên hệ thống, chọn Xuất Excel.

Muốn copy hoặc xóa một khách hàng, ta click vào dấu ba chấm (…) như hình rồi chọn Copy hoặc Xóa
Nhấp vào tên hoặc mã khách hàng để xem thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch:

– Những hàng hóa đã mua:

– Lịch sử mua hàng, đặt hàng hay trả hàng:

Người dùng cũng có thể in lại các hóa đơn tại đây (3)

– Lịch sử thu tiền hoặc trả tiền:

Người dùng cũng có thể in các phiếu thu/chi tại đây (4)

– Thanh toán công nợ khách hàng: