b. Quản lý khách hàng

Chọn menu Khách hàng để vào giao diện quản lý khách hàng:

 

Tại đây ta có thể tìm khách hàng theo Tên, số điện thoại, mã khách hàng bằng cách nhập tên, số điện thoại, mã khách hàng vào ô tìm kiếm và chọn Tìm kiếm:

quan-ly-khach-hang-02

 

Hoặc có thể tìm kiếm theo danh sách những khách từng mua hàng, còn nợ:

quan-ly-khach-hang-03

 

Nhấp vào tên hoặc mã khách hàng để xem thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch:

 

– Như hàng hóa đã mua:

 

– Lịch sử mua hàng, đặt hàng hay trả hàng:

Screenshot_5

 

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel

Tại giao diện này còn có thêm 1 tiện ích thu nợ khách hàng đối với những đơn hàng còn nợ:

Screenshot_7

Screenshot_8

– Lịch sử thu tiền hoặc trả tiền:

Screenshot_6

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel.