b. Quản lý đơn hàng

Để xem lại đơn hàng, ta nhập mã hóa đơn, họ tên, sđt khách hàng hoặc nhà cung cấp để tìm kiếm:

 

Có thể tìm kiếm theo đơn hàng đã xóa, đơn hàng còn nợ hoặc đơn hàng xuất trả NCC:

 

Ngoài ra Suno.vn còn cho phép bạn tìm kiếm đơn hàng theo một khoảng thời gian cụ thể hoặc tìm kiếm theo Tuần, Tháng, Quí:

xem-lai-don-hang-02

 

Tuần trước, Tháng trước, Quý trước:

xem-lai-don-hang-08

 

Nếu shop có nhiều cửa hàng, ta có thể tìm kiếm theo cửa hàng:

 

Hoặc tìm kiếm theo tên nhân viên Thu ngân:

Ngoài ra tại giao diện Đơn hàng, bạn có thể chọn hiển thị theo Tất cả (bao gồm đơn hàng POS và đơn Đặt hàng), POS hoặc Đặt hàng.

Screenshot_7 Screenshot_8 Screenshot_9

Sau khi đã tìm kiếm được đơn hàng cần kiểm tra, ta chọn mã đơn hàng:

Đây là giao diện tổng quan của Đơn Hàng