Mình muốn sửa lại số lượng hàng tồn kho thì làm như thế nào?

(1) Bạn vui lòng đăng nhập vào trang Quản lý, vào phần Tồn kho chọn thẻ Kiểm kê, chọn Tạo phiếu. Nhập mã hoặc tên hàng hóa và ô tìm kiếm để chọn hàng cần thay đổi số lượng tồn. Sau khi chọn hàng, nhập vào Số lượng thực tế muốn điều chỉnh, nhập vào lý do điều chỉnh. Nhấp nút Cân bằng để hoàn tất quá trình điều chỉnh.
(2) Bạn cũng có thể chọn Nhập excel. Sau đó tải về file Kiemke.xlsx cho Tất cả hàng hóa hoặc Hàng hóa có trong kho này (nếu bạn có từ 2 kho trở lên). Mở file rồi chỉnh sửa số lượng thực tế cho phù hợp, bạn lưu lại rồi upload lên lại phần Nhập excel. Chọn Cân bằng  để điều chỉnh.

screenshot_1

52 thoughts on “Mình muốn sửa lại số lượng hàng tồn kho thì làm như thế nào?

 1. Pingback: PK Studies in Mice

 2. Pingback: Go Here

 3. Pingback: look at here

 4. Pingback: naked children

 5. Pingback: pharmacokinetic (PK Studies)

 6. Pingback: PK properties

 7. Pingback: informática redes

 8. Pingback: PK Studies

 9. Pingback: Free Teen Chat Rooms

 10. Pingback: perfect money hosting

 11. Pingback: International Removals Company

 12. Pingback: mercado.conechines.com.br

 13. Pingback: Top online Casinos in New Zealand with No Deposit Bonus

 14. Pingback: gvkbio

 15. Pingback: versuche was sie sagt

 16. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 17. Pingback: GVK BIO COMPANY

 18. Pingback: zarz¹dzanie procesami biznesowymi

 19. Pingback: ruszta dla trzody chlewnej

 20. Pingback: GVK bio sciences trending news

 21. Pingback: Gvk bio inida

 22. Pingback: gvk biosciences

 23. Pingback: efficacy models

 24. Pingback: www.northjerseydryervent.com

 25. Pingback: Canadian Digital Marketing Agency

 26. Pingback: Bilskrot

 27. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 28. Pingback: poker online

 29. Pingback: wesele w hotelu warszawa

 30. Pingback: Zawiasy wewnêtrzne

 31. Pingback: situs online judi terbaik

 32. Pingback: http://ecorson.com

 33. Pingback: Situs Pokerepublik Online

 34. Pingback: Bildemontering

 35. Pingback: CBD

 36. Pingback: yunnan tour

 37. Pingback: Personal Injury Attorney

 38. Pingback: ibine sarp

 39. Pingback: yavsak sarp

 40. Pingback: Censorship Resistance

 41. Pingback: movie

 42. Pingback: big, enlargement, penis, prosthetic, realistic, dildo

 43. Pingback: Sex Toys Online

 44. Pingback: adblock

 45. Pingback: Buy Automatic Instagram Likes

 46. Pingback: personalised gift

 47. Pingback: streaming score

 48. Pingback: payment processing online pharmacy

 49. Pingback: B&B roma

 50. Pingback: repelis

 51. Pingback: 강원랜드

 52. Pingback: Anabole steroide kaufen Deutschland

Comments are closed.