f. Quản lý nhóm khách hàng

Chọn menu Khách hàng, chọn Nhóm KH để vào giao diện quản lý nhóm khách hàng:

Tại đây ta có thể:
– Nhập tên nhóm khách hàng để tìm kiếm (1)
– Xóa nhóm khách hàng (2)
– Chỉnh sửa nhóm khách hàng (3) theo bảng pop-up hiện lên như hình dưới, sau đó bấm Cập nhật tên và mô tả để lưu thông tin cập nhật

51 thoughts on “f. Quản lý nhóm khách hàng

 1. Pingback: Free UK Chat Rooms

 2. Pingback: Urgentelectrical.info

 3. Pingback: review

 4. Pingback: horse back riding

 5. Pingback: Rodent DMPK

 6. Pingback: informática serviços

 7. Pingback: shemale.uk

 8. Pingback: Pharmacokinetic Screening in rats

 9. Pingback: Ninh Binh Tour

 10. Pingback: browse this site

 11. Pingback: Teen Chat

 12. Pingback: gameplumber.fogbugz.com

 13. Pingback: Movie Trailers

 14. Pingback: kiln dried logs

 15. Pingback: Vodafone

 16. Pingback: Excellencecleaninginc.com

 17. Pingback: bitcoin hosting

 18. Pingback: International Mover

 19. Pingback: Selling your home

 20. Pingback: games.blogsale.net

 21. Pingback: prezones.com

 22. Pingback: GVK BIO Indian company

 23. Pingback: dietetyk ³ódŸ

 24. Pingback: Gvk Biosciences

 25. Pingback: Extazy disco polo

 26. Pingback: GVK bio sciences info

 27. Pingback: Gvk bio

 28. Pingback: Digital Marketing work outsourcing

 29. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 30. Pingback: agen poker

 31. Pingback: odpowiedniki oryginalnych perfum

 32. Pingback: Ziehstrumpfe

 33. Pingback: transport na litwê

 34. Pingback: situs judi qq online terpercaya

 35. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 36. Pingback: https://felmed.pl

 37. Pingback: https://kalaaps.pl

 38. Pingback: Köper skrotbilar

 39. Pingback: Get CBD

 40. Pingback: oglan sarp

 41. Pingback: oglan sarp

 42. Pingback: Novusphere

 43. Pingback: cum se

 44. Pingback: adblock

 45. Pingback: how to make money with iphone

 46. Pingback: https://skinyme.com

 47. Pingback: personalised gifts for children

 48. Pingback: live streaming

 49. Pingback: best merchant accounts services for cbd oil

 50. Pingback: Bed and breakfast Roma

 51. Pingback: website

Comments are closed.