Category Archives: Uncategorized

b. Thao tác bán hàng áp dụng khuyến mãi, tích điểm

1. Thao tác bán hàng áp dụng khuyến mãi Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa […]

d. Tạo phiếu chi

Để quản lý phiếu Chi Click vào tab Chi hệ thống sẽ hiển thị các danh sách các khoản chi của cửa hàng. Để tạo phiếu chi, bấm vào nút (+ Phiếu Chi) Hệ thống hiển thị Popup tạo phiếu chi, nhập thông tin phiếu chi (số tiền chi, hình thức, ngày chi, loại phiếu chi, loại chi phí, […]