Category Archives: 13 – Thiết lập

e. Thiết lập tích hợp Cân điện tử kết nối trực tiếp với máy tính

Để tích hợp Cân điện tử kết nối trực tiếp với máy tính vào phần mềm Suno, ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Cài phần mềm Suno Adapter (là phần mềm kết nối cân điện tử và phần mềm) trên máy tính Chạy file cài đặt: Sau khi cài đặt thành công, ở desktop sẽ […]

c. Thiết lập bán hàng

Để thiết lập bán hàng, chọn Thiết lập, sau đó chọn thẻ Thiết lập bán hàng: Tại đây ta có thể linh hoạt tùy chỉnh những thiết lập cho việc bán hàng như: – Bán hàng Được/Không được đổi giá khi bán hàng Cho phép/Không cho phép bán nợ. Nếu cho phép bán nợ, thứ tự thu […]

b. Thông tin cửa hàng

Để quản lý thông tin cửa hàng, chọn Thiết lập sau đó chọn Cửa hàng: Để Thay đổi thông tin cửa hàng chọn Cập nhật Tại đây có thể thay đổi các thông tin của cửa hàng như: Tên cửa hàng: Tên của cửa hàng Người đại diện: Người đại diện của cửa hàng Email: Email của cửa […]

a. Quản lý nhân viên

Để quản lý nhân viên, ta vào phần Thiết lập, chọn thẻ Nhân viên: 1/ Để tạo thêm nhân viên hoặc quản lý, chủ cửa hàng, chọn + nhân viên: Điền đầy đủ thông tin vào bảng pop-up. Bấm HỦY để hủy thông tin vừa nhập hoặc bấm LƯU để kích hoạt tài khoản nhân viên vừa tạo. Các thông tin […]