Category Archives: 03 – Nhập hàng

a. Tạo phiếu nhập hàng

Để tạo phiếu nhập kho vào Menu Quản lý, chọn Nhập hàng, chọn Nhập hàng:  Nhập tên, mã của hàng hóa để tìm, ngoài ra có thể thêm hàng bằng cách quét mã vạch: Đối với những sản phẩm có quản lý số serial hoặc IMEI thì ta nhập vào phần dưới phiếu nhập như hình: Ngoài […]