Category Archives: 08 – Khách hàng

g. Hướng dẫn sử dụng tính năng tích lũy điểm

Để sử dụng tính năng tích điểm anh/chị nhấp chọn vào màn hình khách hàng(1), chọn vào thiết lập (2). Sau đó chọn vào bật cấu hình quy đổi điểm thưởng : Quy đổi giá trị đơn hàng thành điểm: mua bao nhiêu tiền thì tích lũy được bao nhiêu điểm.(3) Ví dụ, khách hàng […]

a. Tạo mới khách hàng

Để tạo mới khách hàng, chọn menu Khách hàng rồi bấm ” + KHÁCH HÀNG” để tạo mới.Các trường khi tạo mới khách hàng gồm: Tên khách hàng: Trường bắt buộc phải điền Điện thoại: Nhập số điện thoại khách hàng Email: Nhập Email của khách hàng Giới tính: Chọn Nam hoặc nữ, hoặc giới […]