h. Hướng dẫn tạo hàng hóa có nhiều thuộc tính thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v…)

Bước 1: Vào menu Hàng hóa sau đó chọn Thêm hàng hóa: Bước 2: Chọn loại hàng hóa theo thuộc tính và nhập thông tin cơ bản: Thông tin cơ bản: Tên hàng hóa, Số lượng v.v… sẽ nhập giống như hướng dẫn ở bài viết  Hướng Dẫn Tạo Hàng Hóa Cơ Bản Bước 3: Nhập tên thuộc tính, ví dụ với hàng hóa […]

Read More

c. Hướng dẫn tạo hàng hóa sản xuất từ các thành phần

Hàng hóa sản xuất từ các thành phần là hàng hóa được tạo ra bằng cách lắp ghép, gia công từ các thành phần nguyên vật liệu. Ví dụ như: – Bó Hoa được tạo ra bởi các thành phần hoa tươi, giấy kiếng, dây cột – Máy tính để bàn được tạo ra từ các vật liệu Màn hình, Ram, CPU. – […]

Read More

a. Hướng dẫn tạo hàng hóa cơ bản

Bước 1: Để tạo hàng hóa cơ bản, vào menu Hàng hóa sau đó chọn Thêm hàng hóa: Bước 2: Chọn loại hàng hóa muốn tạo và nhập thông tin cơ bản Thông tin cơ bản: – Tên hàng hóa: Tên sản phẩm mà bạn muốn tạo – Số lượng: Là tồn kho hiện tại của hàng hóa. • […]

Read More

f. Quản lý hàng hóa

Chọn menu Hàng hóa, sẽ xuất hiện trang tổng quan quản lý sản phẩm 1/ Xóa hàng hóa: Lưu ý: Hàng hóa chỉ xóa được nếu chưa có giao dịch, nếu đã có giao dịch như bán hàng, nhập kho, chuyển kho, kiểm kê thì hàng hóa sẽ không được phép xóa khỏi hệ thống. […]

Read More

e. Nhập hàng hóa từ file

Vào menu Hàng hóa sau đó chọn Excel: 1/ Nhập Excel: Chọn Nhập Excel:   Chọn file Excel để nhập hoặc tải file mẫu Hanghoa.xlsx hoặc tải file Hanghoa_nangcao.xlsx để tham khảo dữ liệu nhập:   Sau khi tải file lên, xem lại các thông tin, trường hợp file nhập bị lỗi có thể kiểm […]

Read More

g. In mã vạch

Chọn Hàng hóa, sau đó chọn In mã vạch Thêm hàng hóa vào danh sách để in mã vạch hoặc có thể nhập hàng hóa từ file Excel Tải về file mẫu để xem hướng dẫn cấu trúc nhập dữ liệu:   Thiết lập in mã vạch: Chọn In ra PDF:   Có thể In mã […]

Read More