Category Archives: 02 – Hàng hóa

b. Hướng dẫn tạo hàng hóa có nhiều thuộc tính thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v…)

Bước 1: Để tạo hàng hóa cơ bản, vào menu Quản lý chọn Hàng hóa sau đó chọn + Hàng hóa: Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản và chọn Bật ở Quản lý sản phẩm theo thuộc tính: Thông tin cơ bản: Tên hàng hóa, Số lượng v.v… sẽ nhập giống như hướng dẫn ở bài viết  Hướng Dẫn Tạo […]

a. Hướng dẫn tạo hàng hóa cơ bản

Bước 1: Để tạo hàng hóa cơ bản, vào menu Quản lý chọn Hàng hóa sau đó chọn + Hàng hóa: Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản của hàng hóa: Thông tin cơ bản: – Tên hàng hóa: Tên sản phẩm mà bạn muốn tạo. – Mã hàng hóa: Có thể để trống để hệ thống tự động sinh mã, […]