d. Quản lý chiến dịch chăm sóc khách hàng

Truy cập vào menu Khách hàng chọn tab Chăm sóc KH bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chiến dịch đã được tạo trên hệ thống   Tại màn hình này, có thể nhập mã hoặc tên chiến dịch vào ô tìm kiếm và click Tìm kiếm. Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày để xem […]

Read More

c. Áp dụng chiến dịch chăm sóc khách hàng

Sau khi đã tạo chiến dịch chăm sóc khách hàng: * Với loại chiến dịch là: Email Khi mới tạo thành công chiến dịch có trạng thái là Đang chạy Click chọn tên hoặc mã chiến dịch để vô màn hình chi tiết Tại phần Thông tin khách hàng, tick chọn tên khách hàng để gửi […]

Read More

b. Tạo chiến dịch Chăm sóc khách hàng

Sau khi thiết lập tính năng Chăm sóc khách hàng trên hệ thống, vào menu Khách hàng chọn tab Chăm sóc KH và bắt đầu khởi tạo chiến dịch CSKH đầu tiên trên hệ thống. Hiện tại hệ thống cho phép tạo chiến dịch CSKH với 3 loại là: Email, SMS và Khác. Chọn loại chiến dịch thích hợp. […]

Read More

a. Thiết lập Chăm sóc khách hàng

Để bắt đầu sử dụng tính năng Chăm sóc khách hàng của hệ thống phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn, bạn truy cập vào trang quản lý với quyền chủ cửa hàng. Vào menu Khách hàng chọn tab Tích lũy điểm – Thiết lập CSKH   Tại khung thiết lập cấu hình chăm sóc Khách […]

Read More

e. Hướng dẫn cấu hình sử dụng Gmail gửi mail Chăm sóc Khách hàng

1. Đối với account không sử dụng bảo vệ 2 lớp (đăng nhập không cần verify điện thoại) Truy cập vào link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps để Bật cài đặt cho phép ứng dụng truy cập 2. Đối với account sử dụng bảo mật 2 lớp: Truy cập vào link https://security.google.com/settings/security/apppasswords?pli=1 để đăng ký sử dụng app Paste chuỗi mã trên vào ô […]

Read More