Category Archives: 07 – Khuyến mãi

d. Áp dụng chương trình khuyến mãi

Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn. Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến […]

c. Quản lý chương trình khuyến mãi

Truy cập vào menu Khuyến mãi bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chương trình khuyến mãi đang hoạt động trên hệ thống (1) Có thể lọc chương trình khuyến mãi theo các trạng thái: Tất cả, Hoạt động, Ngừng, Lưu tạm (2) Tại màn hình danh sách khuyến mãi, có thể chọn khoảng […]

b. Tạo chương trình khuyến mãi

Sau khi bật tính năng Khuyến mãi trên hệ thống, bạn có thể tìm thấy tính năng này trong màn hình Quản lý. Bấm vào menu Khuyến mãi và bắt đầu khởi tạo chương trình khuyến mãi đầu tiên trên hệ thống. Hiện tại hệ thống đang cho phép tạo chương trình khuyến mãi áp […]

a. Thiết lập chương trình khuyến mãi

Để bắt đầu sử dụng tính năng khuyến mãi của hệ thống phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn, bạn truy cập vào trang quản lý với quyền chủ cửa hàng. Vào menu thiết lập, chọn Bán hàng rồi chọn Cấu hình tính năng. Để sử dụng CTKM, click chọn Áp dụng chương trình khuyến […]