Category Archives: Hướng dẫn sử dụng website

Thiết lập cho mẫu themes SN0008

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Liên kết đến đường dẫn một trang mới. Sau […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0007

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Liên kết đến đường dẫn một trang mới. Sau […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0006

Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Liên kết đến đường dẫn một trang mới. Sau khi […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0005

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Liên kết đến đường dẫn một trang mới. Sau […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0004

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho sản phẩm nổi bật chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Sản phẩm nổi bật. Tên sản phẩm. Nhấn chọn hình mới để thay đổi hình mới. Dòng text 1 nội dung ngắn mô tả của sản phẩm. Dòng text 2 nội […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0003

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Tiêu đề thể hiện tiêu đề của từng slider. […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0002

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Tiêu đề thể hiện tiêu đề của từng slider. […]

Thiết lập cho mẫu themes SN0001

  Cấu hình cho slider Để cấu hình cho slider chọn Thiết lập giao diện Þ Thiết lập mở rộng Þ Cấu hình slider. Chọn ON hiển thị slider tại website hoặc OFF ẩn hiển thị tại website. Nhấn chọn hình mới để thay đổi slider. Tiêu đề thể hiện tiêu đề của từng slider. […]

Sử dụng tên miền của bạn

Sau khi khởi tạo website, bạn sẽ có địa chỉ truy cập website theo dạng http://ten_cua_hang.mysuno.vn Để gắn tên miền của bạn cho website vừa khởi tạo, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Suno qua hotline 1900.2045 để được hỗ trợ trỏ tên miền.

8.Kho giao diện

Truy cập vào webadmin, nhấp vào “Kho giao diện” trên menu bên trái Tại màn hình “Kho giao diện”, các giao diện bạn đã tải về sẽ có biểu tượng ở góc trái ảnh screenshot Để tải một giao diện mới về website của bạn, tại giao diện bạn cần tải, nhấp vào nút Hiện […]

7.Thiết lập giao diện

Sau khi bổ sung các nội dung cần thiết của website, bạn có thể bắt đầu tinh chỉnh giao diện hiển thị website cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Truy cập vào webadmin, nhấp vào “Thiết lập giao diện” trên menu bên tay trái. Tại màn hình “Thiết lập giao diện” bạn sẽ […]

6.Quản lý Blog

Blog là các bài viết được bạn tạo ra, có thể phân loại và nhóm các bài viết theo từng Categories, thường được sử dụng để tạo chuyên mục Tin tức cho website. Ví dụ, website bạn bán mỹ phẩm, ngoài danh sách sản phẩm, bạn cần thêm các bài viết tư vấn, hướng dẫn […]

3.Thay đổi dữ liệu mẫu

Khi bạn khởi tạo website tại Suno.vn, website của bạn sẽ có sẵn một số dữ liệu mẫu giúp cho việc trình bày trang web đẹp hơn, dễ hiểu hơn, bạn cần phải thay đổi lại một số thông tin dữ liệu mẫu để khách hàng truy cập vào website có được thông tin chính […]

2.Cấu hình thông tin cho website

Trước khi bắt đầu sử dụng website, bạn cần bổ sung các thông tin cần thiết của website. Truy cập vào webadmin, nhấp vào “Cấu hình” trên menu bên trái. Các thông tin cần cung cấp : 1. Tên website : ( bắt buộc ) Là tên website hoặc tên cửa hàng của bạn. Tên […]

1.Đăng nhập vào trang quản trị website

Để truy cập vào trang quản trị bạn truy cập theo đường dẫn sau : http://ten_mien_cua_ban/webadmin hoặc http://abc.mysuno.vn/webadmin ( với abc là tên website Suno đã cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng website trên hệ thống Mysuno ) • Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập là tài khoản bạn đã đăng […]