B.2 – Bán hàng POS


Video này hướng dẫn bạn thao tác bán hàng POS chỉ với 3 bước đơn giản:
– Chọn hàng
– Chọn khách hàng
– Thu tiền.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết bán hàng POS và xem thêm video quản lý bán hàng theo serial/imei để sử dụng trong các trường hợp nâng cao.