b. Tạo chương trình khuyến mãi

Sau khi bật tính năng Khuyến mãi trên hệ thống, menu Khuyến mãi sẽ xuất hiện trên thanh menu bên trái. Bấm vào menu Khuyến mãi và bắt đầu khởi tạo chương trình khuyến mãi đầu tiên trên hệ thống

PRMT_Create_1

 

Hiện tại hệ thống đang cho phép tạo chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng loại hàng hóa hoặc nhóm hàng

PRMT_Create_2

Chọn loại chương trình khuyến mãi: Hàng hóa hoặc Hóa đơn.

Nhập đầy đủ thông tin chương trình khuyến mãi bao gồm: tên chương trình, thời gian triển khai chương trình khuyến mãi.

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hàng hóa:

Bạn có thể áp dụng khuyến mãi cho tất cả hàng hóa, áp dụng cho riêng một vài nhóm danh mục hoặc một danh sách cụ thể được nhập vào, hệ thống hỗ trợ nhập danh sách hàng hóa từ file excel.

PRMT_Create_3

 

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hóa đơn:

Thiết lập điều kiện đơn hàng được áp dụng khuyến mãi, cụ thể là chọn tổng đơn hàng từ bao nhiêu tiền sẽ được giảm bao nhiêu tiền

PRMT_Create_4

 

Chọn tất cả cửa hàng hoặc cụ thể từng cửa hàng.

Chọn tất cả khách hàng hoặc cụ thể từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

Click lưu tạm để lưu thông tin chương trình khuyến mãi tạm thời. Hoặc click lưu và kích hoạt để triển khai và áp dụng chương trình khuyến mãi.

51 thoughts on “b. Tạo chương trình khuyến mãi

 1. Pingback: best website design company

 2. Pingback: Pharmacokinetic Studies

 3. Pingback: Fenwickparva.com

 4. Pingback: naked children

 5. Pingback: winstrol for sale

 6. Pingback: hit-to-lead

 7. Pingback: apoio informático

 8. Pingback: fitness equipment online

 9. Pingback: Free Teen Chat

 10. Pingback: Outsourcing PK Studies

 11. Pingback: opterus.fogbugz.com

 12. Pingback: Youtube promotion

 13. Pingback: Shopping online

 14. Pingback: custom move out cleaning service

 15. Pingback: Bluegrassdentalcenter.net

 16. Pingback: perfect money hosting

 17. Pingback: In Vivo PK scientists

 18. Pingback: gvk biosciences

 19. Pingback: discountofferz.com

 20. Pingback: busy do anglii

 21. Pingback: nawil¿aj¹cy krem z filtrem

 22. Pingback: Gvk Bio company info

 23. Pingback: International Removals Company

 24. Pingback: purchase order management system

 25. Pingback: validated animal models

 26. Pingback: Digital Marketing Agency in Canada

 27. Pingback: Germany Entrepreneur

 28. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 29. Pingback: judi poker

 30. Pingback: farba z brokatem

 31. Pingback: kosmetyki azjatyckie

 32. Pingback: situs judi online sasaqq

 33. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 34. Pingback: https://www.harmonystudio.pl

 35. Pingback: Daftar ElangQQ

 36. Pingback: https://urbandetailing.pl

 37. Pingback: Bildemontering Göteborg

 38. Pingback: Motorcycle crash attorney

 39. Pingback: CBD Vape

 40. Pingback: got sarp

 41. Pingback: oglan sarp

 42. Pingback: How To Self Host a website

 43. Pingback: download

 44. Pingback: tipuri

 45. Pingback: adblock

 46. Pingback: personalised gifts for men

 47. Pingback: promise rings rose gold

 48. Pingback: live streaming

 49. Pingback: Bed and breakfast Roma

 50. Pingback: repelis

 51. Pingback: click here to start earning

Comments are closed.