a. Quản lý tồn kho

Để quản lý tồn kho, chọn Tồn kho, tại đây ta có thông tin sơ bộ Ngày lập, Số lượng tồn kho, Tổng vốn tồn kho, Tổng giá trị tồn kho, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa…

 

Để kiểm tra nhanh tình trạng tồn kho một sản phẩm, ta nhập tên hoặc mã hàng hóa:

quan-ly-ton-kho-02

 

Hoặc tìm kiếm theo nhóm hàng:

quan-ly-ton-kho-03

 

Tìm kiếm hàng tồn, hàng đã hết, sắp hết hàng, vượt định mức hoặc tồn kho lâu:

quan-ly-ton-kho-04

 

Để xem thẻ tồn một sản phẩm, ta chọn mã hoặc tên sản phẩm:

 

Tại đây ta có toàn bộ thông tin, chứng từ, lịch sử xuất nhập tồn của sản phẩm:

51 thoughts on “a. Quản lý tồn kho

 1. Pingback: matrimonial website design

 2. Pingback: UK Chat

 3. Pingback: Best ICO List 2018

 4. Pingback: naked children

 5. Pingback: non-GLP PK studies

 6. Pingback: PK studies in Spain

 7. Pingback: Teen Chat

 8. Pingback: Smart Home

 9. Pingback: cpanel hosting

 10. Pingback: Hier klicken

 11. Pingback: hit-to-lead

 12. Pingback: PK modeling

 13. Pingback: Barrhaven homes

 14. Pingback: Selling your home

 15. Pingback: unicc account

 16. Pingback: gvk bio company news

 17. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 18. Pingback: best seo cambridge

 19. Pingback: Gvk Biosciences

 20. Pingback: sufit gwieŸdziste niebo

 21. Pingback: dieta z dostaw¹ lubin

 22. Pingback: drewno kominkowe lesznowola

 23. Pingback: GVK bio sciences hyderabad

 24. Pingback: GVK bio sciences pvt ltd

 25. Pingback: GVK biosciences

 26. Pingback: GVK Biosciences

 27. Pingback: purchase order system for small businesses

 28. Pingback: rodent models

 29. Pingback: nj dryer vent cleaning

 30. Pingback: Digital Marketing Outsourcing Canada

 31. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 32. Pingback: agen poker

 33. Pingback: vw lt crafter

 34. Pingback: schody drewniane podlaskie

 35. Pingback: situs judi qq online terpercaya

 36. Pingback: http://wagmar.com.pl

 37. Pingback: Agen Pokerrepublik

 38. Pingback: Skrota bilen Göteborg

 39. Pingback: Some CBD

 40. Pingback: Fender FA 100 Secrets

 41. Pingback: Mood With Binaural Beats

 42. Pingback: Situs judi Online

 43. Pingback: How To Self Host a website

 44. Pingback: utilizari

 45. Pingback: adult chat rooms

 46. Pingback: Letmejerk.com

 47. Pingback: buy real youtube views

 48. Pingback: adblock

 49. Pingback: fat decimator system

 50. Pingback: personalised gifts

 51. Pingback: avença mensal informatica

Comments are closed.