c. Quản lý phiếu thu

Để quản lý phiếu thu, Click vào tab Thu sẽ hiển thị các danh sách các khoản thu của cửa hàng.


1. Nhập mã phiếu Thu để tìm phiếu thu

2. Lọc phiếu thu theo khoảng thời gian (hôm nay, tuần này, tháng này v.v…)

3. Tạo phiếu thu (hướng dẫn chi tiết ở bài: Tạo Phiếu thu)

4. Lọc phiếu thu theo cửa hàng

5. Copy, xóa phiếu thu (bấm vào nút ba chấm xanh)

 

52 thoughts on “c. Quản lý phiếu thu

 1. Pingback: online dispensary shipping worldwide

 2. Pingback: Free UK Chat

 3. Pingback: Drug Metabolism and Pharmacokinetic studies

 4. Pingback: in vivo PK analysis

 5. Pingback: Pharmacokinetic Screening in rats

 6. Pingback: compact home gym

 7. Pingback: Teen Chat Rooms

 8. Pingback: visit this wordpress homepage

 9. Pingback: paypal hosting

 10. Pingback: Selling your home

 11. Pingback: GVK bio sciences private limited

 12. Pingback: hunttripguru.com

 13. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 14. Pingback: GVK bio sciences updates information

 15. Pingback: International Moving Companies

 16. Pingback: naturalna g¹bka do k¹pieli

 17. Pingback: GVK bio sciences updates information

 18. Pingback: GVK bio sciences new news

 19. Pingback: GVK bio news

 20. Pingback: GVK BIO

 21. Pingback: purchase to pay system

 22. Pingback: In Vivo Pharmacology CRO

 23. Pingback: www.nymetrodryervent.com

 24. Pingback: Digital Marketing Outsourcing Works to Canada

 25. Pingback: بهترین زمان برای تمرین

 26. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 27. Pingback: agen poker

 28. Pingback: Maty pod³ogowe antypoœlizgowe

 29. Pingback: podgrzewacz do form

 30. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 31. Pingback: situs online judi terbaik

 32. Pingback: https://www.urwiskowo.pl

 33. Pingback: CBD

 34. Pingback: oglan sarp

 35. Pingback: got sarp

 36. Pingback: Novusphere

 37. Pingback: klinik raden saleh

 38. Pingback: Adult Toys

 39. Pingback: cum se

 40. Pingback: emop

 41. Pingback: adblock

 42. Pingback: https://skinyme.com

 43. Pingback: personalised gift

 44. Pingback: merchant account for travel industry

 45. Pingback: Bed and breakfast Roma

 46. Pingback: repelis

 47. Pingback: receive sms online

 48. Pingback: flight network, Flight Network

 49. Pingback: Prediksi Togel Sydney

 50. Pingback: carding forums

 51. Pingback: repelis pelicula completa

 52. Pingback: chlewnia ruszta

Comments are closed.