b. Thao tác bán hàng áp dụng khuyến mãi, tích điểm

1. Thao tác bán hàng áp dụng khuyến mãi

Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn.

Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến mãi đang áp dụng đồng thời, hệ thống sẽ tự tính chương trình tối ưu nhất để áp dụng cho khách hàng.

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên đơn hàng.

Sẽ hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi và giảm giá.

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên hàng hóa.

Sẽ hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi và giảm giá, số tiền giảm giá cho từng mặt hàng khuyến mãi

Click chọn chương trình khuyến mãi đang triển khai để áp dụng.

Sau đó tiến hành các bước như xuất một đơn hàng bình thường.

2. Thao tác bán hàng áp dụng tích điểm

Ví dụ, khách hàng cứ mua 100.000 thì tích lũy được 1 điểm và 1 điểm đổi được 1000.

Sau khi bật tính năng tích lũy điểm, trong quá trình bán hàng, hệ thống sẽ thông báo số điểm tích lũy được nếu đơn hàng có thông tin khách hàng, số điểm tích lũy được tính theo giá trị đơn hàng mà khách đã mua.

Ví dụ bên dưới, khi bán hàng cho khách hàng Nguyễn Văn A ( với điểm tích lũy hiện có là 9 )

Khi mua đơn hàng 1.278.000, khách sẽ được tích lũy 12 điểm. Sau khi mua hàng thành công, điểm tích lũy của khách hàng này sẽ có là (9 + 12) 21 điểm.

Trong quá trình mua hàng, khách hàng cũng có thể sử dụng điểm đã tích lũy để đổi thành tiền mua hàng.

Trong quá trình tạo đơn hàng, ta nhập số điểm cần đổi vào để thực hiện quy đổi điểm cho khách hàng

Khi nhập số điểm cần quy đổi, hệ thống sẽ tự tính ra số tiền khách hàng được quy đổi và số tiền còn lại cần thanh toán cho đơn hàng.