a. Tạo nhanh hàng hóa

Để tạo nhanh Hàng hóa, bạn nhấp vào ô Tạo nhanh, chọn Hàng hóa

Sau khi nhấp chọn tạo nhanh Hàng Hóa sẽ hiện ra màn hình tạo Hàng Hóa

Thông tin cơ bản:

Hình ảnh hàng hóa: Hình hiển thị cho sản phẩm

– Tên hàng hóa: Tên sản phẩm mà bạn muốn tạo

– Mã hàng hóa: Có thể để trống để hệ thống tự động sinh mã, hoặc tự nhập thủ công (Tối đa 32 ký tự).

– Nhóm hàng: có thể tạo mới nhóm bằng cách chọn Tạo mới nhóm hàng


Sau đó ta nhập tên nhóm. Nếu có nhóm hàng cấp cha thì thêm vào ( Ví dụ: quần jean là nhóm hàng cấp cha của quần jean nam và quần jean nữ…)

– Nhà sản xuất: có thể tạo mới bằng cách chọn Thêm nhà sản xuất:

– Tồn kho hiện tại: Là số lượng tồn kho hiện tại của hàng hóa

Hiển thị ra POS: Cho phép Hàng hóa hiển thị ra pos bán hàng
• Theo dõi tồn kho: Nếu không chọn, hàng hóa sẽ không theo dõi số lượng tồn kho.
• Cho phép bán âm: Cho phép hàng hóa vẫn được bán khi số lượng tồn kho hệ thống nhỏ hơn 0.
    Ví dụ: khai báo hàng hóa xong chưa kịp nhập số lượng, vẫn có thể bán hàng, sau đó nhập kho sau.
– Giá vốn: Giá vốn hiện tại của hàng hóa.

Tăng thêm: Tỉ lệ giữa giá vốn và giá bán của Hàng hóa
– Giá bán: Nhập giá bán để có thể bán hàng ngay.

 Theo dõi tồn kho: Nếu không chọn, hàng hóa sẽ không theo dõi số lượng tồn kho.

Cảnh báo khi tồn kho nhỏ hơn: Khi Hàng hóa đạt mức đã nhập sẽ cảnh báo sắp hết hàng để tiến hành nhập kho

Quản lý sản phẩm theo thuộc tính: nếu nhấp chọn sẽ hiện ra màn hình để thêm thuộc tính của Hàng hóa:

Nếu các giá trị thuộc tính có sẵn thì lựa chọn thuộc tính để quản lý Hàng hóa

Nếu chưa có thì tạo thêm thuộc tính:

Bạn tiến hành nhập thuộc tính của Hàng hóa cần nhập và Lưu

51 thoughts on “a. Tạo nhanh hàng hóa

 1. Pingback: SUOMI

 2. Pingback: Pharmacokinetic Screening Test

 3. Pingback: Caco-2 Permeability assay studies

 4. Pingback: Free UK Chat

 5. Pingback: Digital Marketing Services

 6. Pingback: Drug Metabolism

 7. Pingback: PK in rats

 8. Pingback: Tam Coc Tours

 9. Pingback: home exercise equipment

 10. Pingback: Teen Chat

 11. Pingback: HappierCitizens

 12. Pingback: Movie Trailers

 13. Pingback: Microsoft Windows

 14. Pingback: residential cleaners

 15. Pingback: Jjsheatingandcooling.com

 16. Pingback: cpanel hosting

 17. Pingback: unsere Seite

 18. Pingback: Preclinical IND-enabling studies

 19. Pingback: unicc cm

 20. Pingback: Probieren Sie diese Website aus

 21. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 22. Pingback: FREE International Moving Quotes

 23. Pingback: GVK bio sciences hyderabad

 24. Pingback: stolarz warszawa bielany

 25. Pingback: GVK BIO Indian company

 26. Pingback: GVK BIO

 27. Pingback: GVK Biosciences

 28. Pingback: animal models of human disease

 29. Pingback: www.nymetrodryervent.com

 30. Pingback: private streaming company

 31. Pingback: agen poker

 32. Pingback: sala weselna okolice warszawy

 33. Pingback: prawo jazdy kolekcjonerskie

 34. Pingback: agen judi online sasaqq

 35. Pingback: http://lightovo.com

 36. Pingback: Köper skrotbilar

 37. Pingback: Hemp CBD

 38. Pingback: got sarp

 39. Pingback: ibine sarp

 40. Pingback: Censorship Resistant Social Media

 41. Pingback: Pregnancy Photographers In Maple Ridge

 42. Pingback: cum se trateaza

 43. Pingback: adblock

 44. Pingback: click here to start earning

 45. Pingback: personalized gifts

 46. Pingback: online casino merchant account

 47. Pingback: Bed and breakfast Roma

 48. Pingback: repelis

 49. Pingback: receive sms online

 50. Pingback: team building, team building activities

 51. Pingback: website

Comments are closed.