01. Thiết lập sơ đồ phòng / bàn

a. Khai báo sơ đồ phòng bàn ban đầu

Screen Shot 2016-05-26 at 4.24.13 PM

Lần đầu sử dụng phần mềm, nếu đăng nhập bằng tài khoản của chủ cửa hàng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn thiết lập sơ đồ phòng / bàn cho quán.


Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không cần thiết lập sơ đồ bàn cho quán của mình.

Ví dụ sơ đồ bàn của một quán

b. Thay đổi sơ đồ phòng / bàn :

Để thay đổi sơ đồ phòng / bàn, click vào khu vực hiển thị “Tên đăng nhập” nằm ở menu góc trên bên phải như hình :

Cửa sổ Thay đổi sơ đồ phòng / bàn sẽ hiển thị ra, sau khi thực hiện thay đổi sơ đồ, bấm vào nút Cập nhật sơ đồ để lưu lại thiết lập mới.

Hoặc các bạn có thể Chọn Xóa sơ đồ nếu không muốn quản lý theo sơ đồ bàn phòng.

54 thoughts on “01. Thiết lập sơ đồ phòng / bàn

 1. Pingback: Drug distribution

 2. Pingback: Look At This

 3. Pingback: my explanation

 4. Pingback: digital marketing techniques

 5. Pingback: horse game

 6. Pingback: DMPK in Rats

 7. Pingback: Metabolic Cycle

 8. Pingback: apoio informático

 9. Pingback: best Pharmacokinetic Screening services

 10. Pingback: https://www.ninhbinhtours.com

 11. Pingback: lead gen in Australia

 12. Pingback: Free Teen Chat

 13. Pingback: Share Movies

 14. Pingback: Samsung

 15. Pingback: Lastcallatl.com

 16. Pingback: cpanel hosting

 17. Pingback: company branding peterborough

 18. Pingback: Capabilities in PK Studies

 19. Pingback: www.jobsmatchup.com

 20. Pingback: Rockcliffe homes

 21. Pingback: unicc

 22. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 23. Pingback: Homepage besuchen

 24. Pingback: GVK bio sciences info

 25. Pingback: BANG POPPERS

 26. Pingback: GVKBIO company information

 27. Pingback: International Removals Company

 28. Pingback: GVK bio news

 29. Pingback: GVK Biosciences

 30. Pingback: OHSAS certified animal facility

 31. Pingback: judi poker

 32. Pingback: Eratox disco polo

 33. Pingback: posadzki przemys³owe ma³opolskie

 34. Pingback: daftar poker online terbaru

 35. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 36. Pingback: https://www.aquagarden.com.pl

 37. Pingback: Bilskrot Göteborg

 38. Pingback: CBD Oils

 39. Pingback: 2019

 40. Pingback: yavsak sarp

 41. Pingback: yavsak sarp

 42. Pingback: decentralized content sharing

 43. Pingback: dragoste

 44. Pingback: cleantalkorg2.ru

 45. Pingback: #macron #Lassalle

 46. Pingback: adblock

 47. Pingback: a2019-2020

 48. Pingback: facebook

 49. Pingback: facebook1

 50. Pingback: Buy SoundCloud Plays

 51. Pingback: javsearch.mobi

 52. Pingback: OSRS Bot

 53. Pingback: executive resume writing service

 54. Pingback: wholesale enamel pins

Comments are closed.